De professional is dood, leve de muziek!

Muziekopnames overspoelen de wereld. Uitvoerende musici raken werkloos. Een goed moment voor bezinning over de plaats van muziek in de samenleving. We moeten de oorspronkelijke rol van muziek herontdekken; als activiteit voor iedereen, zonder onderscheid tussen amateur en professional.

De gages voor musici hebben een historisch dieptepunt bereikt, meldt de Nederlandse Toonkunstenaarsbond in een recente aflevering van haar blad Muziekwereld. Per optreden verdienen professionele musici gemiddeld vijftig euro. Negenennegentig procent van de musici moet een inkomen verdienen buiten het muziekmaken om. Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een bordkartonnen waterval

Een gesprek met de geest van Hector Berlioz over de rol van de componist in zijn eigen muziektheaterproductie

In het duister weerspiegelde de glazen bol de kaarsvlam. Het medium hield haar ogen gesloten, de vingers gespreid op het tafelkleed. Het was benauwd in het vertrek. De vrouw had mij in het halfdonker ontvangen, en niets wees erop dat de verschoten fluwelen gordijnen ooit tot meer dan een kier geopend werden. Een zware damp van wierook vulde, haast tastbaar, de atmosfeer.
“Lukt het al?” fluisterde ik voorzichtig, waarbij toch een ondertoon van ongeduld meeklonk.
“Stil!” reageerde ze geërgerd. “Ik voel zijn aanwezigheid. Het is een uitputtende geest. Veel negatieve energie. Ik zal me moeten inspannen. Geef me honderd euro meer.”
Ik aarzelde maar kort. Ik had de raad van Hector Berlioz nodig.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een pleidooi voor Diederik Stapel

Waarom hij een half uur te laat was? Nou, dat kwam omdat hij tot diep in de nacht een toneelstuk had zitten schrijven. ‘Waar gaat dat over’, vroeg onze werkgroepbegeleidster, wat milder. “Over een groep mensen die allemaal op een bed zitten”, antwoordde Diederik Stapel schuldbewust.

We schrijven oktober 1986, en we waren net een maand op weg in ons propedeuse psychologie aan de UvA. Naar later zou blijken had Stapel de eerste stap gezet in de richting van een vlammende carrière die met een ontploffing zou eindigen, en ikzelf naar een lucifergroot vlammetje dat sissend zou eindigen. Maar op dat moment had ik nog grote verwachtingen van de psychologie. Tegen wil en dank kregen Diederik en ik samen de beurt om een ‘referaat’ te houden, een kort praatje waarin enkele hoofdstukken van het leerboek samengevat dienden te worden.
Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het concert bestaat straks alleen nog als eredienst voor helden

Overvloedige beschikbaarheid van mechanische muziek stelt nieuwe eisen aan live-muziek

De belangstelling voor hedendaagse serieuze kunstmuziek zou afnemen. Maar het probleem reikt veel verder. Het live-concert in traditionele vorm is zelf in crisis. Alleen musici die tevens helden zijn, zullen in de toekomst het concertpodium bereiken. Het concert wordt een eredienst.

Twee kinderen komen onderweg naar school een draaiorgel tegen. Gegrepen door de muziek beginnen ze te dansen, en vergeten zo de tijd. Als de klok slaat, beseffen ze hun fout; de schooldeur is inmiddels dicht, en ze zullen straf krijgen. “Ach was die muziek niet gekomen, dan hadden ze hier niet gestaan. Het orgeltje speelde van hi ha ho hei, en de kindertjes huilden erbij.”

Mijn moeder zong soms dit weemoedige vooroorlogse liedje. Ik was het vergeten, totdat ik er aan werd herinnerd door het nieuws dat draaiorgels in Amsterdam niet langer welkom zijn. Winkeliers klagen over omzetverlies, omdat een draaiorgel het publiek uit de winkel wegjaagt. Het orgel mengt niet met de winkel-muzak. De overvloed van mechanische muziek maakt dat het ‘oubollige’ draaiorgel, eens een welkome gast, nu een vorm van overlast is geworden.

Naar verluidt verkeert de serieuze kunstmuziek in een crisis, omdat er steeds minder interesse voor bestaat. Ik denk dat het probleem veel omvangrijker is.
Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen